Vuka Karadžića br. 26

Termini

Termini polaganja teorijskog dela vozačkog ispita

Nov
21
2017

21/11/2017

Testovi u 09:15:00

Dec
01
2017

01/12/2017

Testovi u 09:00:00

Dec
19
2017

19/12/2017

Testovi u 09:00:00

Termini polaganja praktičnog dela vozačkog ispita

Nov
04
2017

04/11/2017

Vožnja u 08:15:00

Nov
23
2017

23/11/2017

Vožnja u 08:15:00

Dec
11
2017

11/12/2017

Vožnja u 08:00:00

Dec
21
2017

21/12/2017

Vožnja u 08:00:00