Vuka Karadžića br. 26

Instruktori

Anela Crnovršanin

Anela Crnovršanin

Zvanje: V (peti) stepen stručne spreme

Pozicija: Licencirani instruktor

Dženis Mujezinović

Dženis Mujezinović

Zvanje: V (peti) stepen stručne spreme

Pozicija: Licencirani instruktor

Esat Mujezinović

Esat Mujezinović

Zvanje: V (peti) stepen stručne spreme

Pozicija: Licencirani instruktor

Alija Mujezinović

Alija Mujezinović

Zvanje: Diplomirani inženjer drumskog saobraćaja

Pozicija: Licencirani predavač teorijske nastave i licencirani ispitivač