Vuka Karadžića br. 26

Članci

Teorijska nastava

U Auto Školi Cesta se kontinuirano održavaju teorijske nastave, u toku je nastava sa grupom koja završava u utorak 16.05.2017. godine. Već je počeo upis novih kandidata za novu grupu pri čemu je upisano nekoliko kandidata. Ima još vremena i mesta za upis novih kandidata, a nova grupa počinje u ponedeljak 22. maja.